belafoto.hu - Szabó Béla fotóművész
2007. május 23.
A bécsi székhelyű "Österreichischen Gesellschaft for Photographie" munkásságom elismeréseként tagjai sorába választott és Hon-ÖGPh címet adományozott.